Žádosti o výběr

Veškeré žádosti o výběr resp. stažení kreditu na svůj bankovní účet můžete zkontrolovat na svém uživatelském účtu. Otevřete si svůj uživatelský účet a na levé straně v oblasti označené "Kreditní operace" klikněte na položku "Zobrazit žádosti o výběr".

Následně se zobrazí tabulka se žádostmi o stažení resp. výběr kreditu. Zobrazená tabulka je rozdělena do dvou částí. První část ukazuje žádosti, které čekají na zpracování viz. "Čekající výběry" a druhá část tabulky ukazuje již zpracované žádosti "Předchozí žádosti o výber".

Žádosti jsou zpracovány v pořadí v jakém byly podány. Každá žádost je zkotrolována, aby nedošlo k neoprávněné manipulaci nebo k chybě. Uživatelé musí mít na zálohovém účtu takovou výši kreditu, která je minimálně rovna požadované částce v žádosti. Pokud je shledáno, že výše požadovaných prostředků v žádosti neodpovídá výši kreditu uživatele je žádost zamítnuta. Když žádost projde kontrolou je schválena a převod proveden ve prospěch účtu, který má uživatel uveden v konfiguraci "Nastavení metod výběru".

Převod financí na účet uživatele zpravidla trvá nejdéle dva pracovní dny od schválení žádosti. Převody jsou prováděny pouze v rámci České republiky nikoliv do zahraničí. Pokud tedy uživatel nastaví v konfiguraci "Nastavení metod výběru" zahraniční účet, bude takový převod zamítnut.

Namátkově provádímě také telefonické kontroly, abychom předešli případným problémům či omylům.